Про нас   Новини   Інтерв'ю   Галерея   Контакти   Форум
Історія

 

 

90-Й РІЧНИЦІ УТВОРЕННЯ

ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ТОВАРИСТВА "ДИНАМО" УКРАЇНИ

 ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ.

ВІД ДРЕВНІХ СЛОВ'ЯН ДО НАШИХ ДНІВ 

 

       

Історія фізичного виховання в Стародавній Русі

 

На початку нової ери на території Східної Європи склалися численні племена слов'ян. Як і інші народи, вони були залучені в міграційні процеси, що почалися в кінці IV століття, - так зване велике переселення народів. Протягом VI-VIII ст. слов'яни - найбільша в Європі група споріднених за походженням і мови народів - заселили великі простори в Східній, Центральній і Південно-Східній Європі, утворивши західну (венеди) і східну (анти) гілки слов'ян.

Слов'янин - воїнВеликий російський просвітитель, історик і письменник Микола Михайлович Карамзін пов'язує походження назви СЛОВ'ЯН, людей мужніх і хоробрих, зі СЛАВОЮ, яку здобули хоробрі слов'янські воїни, захищаючи свою землю, народ, сім'ї.

Від Карпатських гір і Західної Двіни до верхів'їв Оки і Волги, від Ільменя і Ладоги до Чорного моря і Дунаю розташовувалися східнослов'янські племена до часу утворення Київської держави. Волиняни, дреговичі, ільменські слов'яни, поляни, древляни, в'ятичі, кривичі верхів'їв Дніпра, Західної Двіни, Волги та інших річок і місцевостей до VI століття склали етнічну єдність. Це була східна, російська гілка слов'янських племен. Їх етнічна близькість сприяла згодом утворенню єдиної держави, згуртувала слов'янські племена в єдиний масив. Це дозволило М. М. Карамзіним іменувати в своїй головній праці згадані племена Руссю, а то й Росією.

До цього часу у східних слов'ян відбувався процес розкладу родоплемінного ладу. В результаті змішання племен складалися нові спільності, які носили територіально-політичний характер. Основною господарською діяльністю було орне землеробство, помітну роль відігравало скотарство, полювання, рибальство, бортництво. Важкі умови існування, постійне подолання небезпек, пов'язаних з раптовими нападами кочових племен скіфів, сарматів, печенігів, половців та інших, вимагало від слов'ян хорошою військового вишколу, розвитку фізичних і морально-вольових якостей: володіння зброєю, володіння силою, спритністю, витривалістю, необхідними в рукопашній сутичці, стійкістю, мужністю, а також навичками в швидкому бігу, різного роду стрибках, метаннях, переміщення вантажів, лазінні по деревах, плаванні, вмінні долати водні перешкоди.

За відомостями очевидців, візантійських письменників Прокопія і Маврикія (VI вік н.е.), анти відрізнялися волелюбністю, гостинністю, були високорослими, сильними і хоробрими воїнами. Так, Маврикій зазначав, що «анти не схильні ні до рабства, ні до покори, хоробрі, особливо в своїй землі, витривалі, легко переносять холод і спеку, брак в одязі і в їжі. Вони особливо вміють переправлятися через річки, бо вони довше та краще, ніж інші люди, вміють триматися на воді ... ».

Військова справа та фізична підготовка в часи до винаходу пороху, як відомо, були пов'язані найтіснішим чином, представляючи собою, по суті, єдине ціле. На озброєнні слов'ян були лук і стріли, дротики, а також важкі, міцні щити. Дослідники відзначають гарне володіння ними зброєю. Так, А.Ф.Медведєв пише про те, що давньоруські стрільці-лучники мали хорошу виучку, займаючись навчанням стрільбі з дитячих років одночасно з навчанням верховій їзді. «У результаті постійного тренування у стрільбі з лука з коня східні кінні стрілки відрізнялися дивовижною влучністю, вражаючи ціль на повному ходу.»

Особливостям фізичного розвитку, способу життя, переважанням в ньому народних ігор, танців, моральним правилам і звичаям далеких предків росіян, українців, білорусів присвячена спеціальна III глава I томи вищезгаданого праці М. М. Карамзіна, яка називається «Про фізичний і моральний ХАРАКТЕР СЛОВ'ЯН СТАРОДАВНІХ». Спочатку автор зупиняється на ролі кліматичних умов, в яких жили тодішні слов'яни. На його думку, помірний клімат, нежаркий, навіть холодний, сприяв довголіттю, зміцнюючи здоров'я і тілесні сили людини. Якщо мешканець південного пояса, виснажений від спеки, відпочивав більше, ніж трудився, і тим самим слабшав в млості та в неробстві, то житель Півночі любив рух, зігріваючий його кров. Не дивно, що східні слов'яни відрізнялися бадьорістю, силою і невтомністю, «зносили голод і всяку потребу; харчувалися самою грубою сирою їжею; дивували греків своєю швидкістю; із надзвичайною легкістю сходили на крутизни, спускалися в розпадини; сміливо кидалися в небезпечні болота і глибокі річки». На думку Карамзіна, слов'яни вважали, що «головна краса чоловіка є фортеця в тілі, сила в руках, легкість в русі ...».

Зупиняючись на хоробрості предків, учений наводить приклад: хан аварський, знаючи про надзвичайну відваги слов'ян, ставив їх попереду свого численного війська, бо слов'яни володіли особливим мистецтвом битися в ущелинах, ховатися в траві, дивувати ворога миттєвим нападом і брати в полон.

Разом з тим вони відрізнялися добродушністю, обходилися з полоненими дружелюбно і обмежували термін їх перебування в рабстві. Відзначаючи загальне гостинність слов'ян, Н. М. Карамзін розповідає про звичай, згідно з яким слов'янин, виходячи з дому, залишати відкритими двері і їжу, призначену для мандрівника.

Звертає увагу наш великий історик і на мистецтво, зокрема, на музику й танці. Ось що він говорить про це: «Перша потреба людей є їжа і дах, друга - задоволення і, самі дикі народи шукають його у злагоді звуків, звеселяючих душу за допомогою слуху». І автор відзначає, що велике місце в житті слов'ян займає музика і що вони беруть звичайно з собою в дорогу не зброю, а кіфари чи лютні, ними придумані. Задоволення, вироблене музикою, продовжує Н. М. Карамзін, змушує людей супроводжувати їх різними рухами тіла. Так народжується танець, який «полягає в тому, щоб в сильній напрузі м'язів змахувати руками, крутитися на одному місці, присідати, топати ногами, і відповідає характеру людей міцних, діяльних, невтомних». Недарма танці схожі з фізичними вправами. Першими представниками в цьому виді мистецтва в Росії були скоморохи - народні музиканти, танцюристи, акробати, без яких не обходилося жодне свято на Русі. А ось ще одне свідчення, може бути саме яскраве, широкого розповсюдження в Стародавній Русі різноманітних національних засобів фізичного виховання: «Народні ігри та забави, - зазначає історик, - донині одноманітні в землях слов'янських: боротьба, кулачний бій, бігання наввипередки - залишилися також пам'ятниками їх стародавніх забав, що представляють нам образ війни і сили».

Багато ігор слов'ян носили магічний, культовий характер, пов'язаний з язичницькими уявленнями. Наприклад, стрибки через багаття були очищенням. Масниця, що бере початок у весняних святах древніх слов'ян, своєю обрядовою символікою пов'язана з старослов’янськими традиціями проводів зими (спалення опудала або ляльки зими - Масляної) і зустрічі весни, а також і культом предків.

До наших часів збереглися сліди давніх ігор у вигляді вигуків «цур, не я!», Коли первісні люди шукали захист у пращура - родоначальника. Такі народні ігри, як «просо», «льон», «гуси-лебеді» та багато інших, своїм корінням сягають у первісне суспільство.

Ігри, фізичні вправи предків носили, як правило, змагальний характер. Взяти, приміром, тризни, що проводилися при похованні воїнів. Н. М. Карамзін повідомляє: «Слов'яни Російські - кривичі, сіверяни, в'ятичі, радимичі - творили над померлими тризну: показували силу свою в різних іграх військових, палили труп на великому багатті і, уклавши попіл в урну, ставили її на стовпі в околиці доріг». Цей обряд, як зазначає історик, показує войовничий дух народу, який святкував смерть, щоб не боятися її в битвах.

Слово «тризна» за давньослов'янською мовою означало змагання, застосовувався також термін «тризницы и борцы». На змагальний характер тризни вказує чеський дослідник Любор Нідерле. «З усіх свідчень, - пише він, - видно, що при похованні, а в деяких місцях і при поминках, які згодом повторювалися періодично, виконувалася якась гра, що складалася з символічних рухів, причому головним моментом її була військова сцена - власне тризна - змагання, супроводжувана брязканням зброї, криками і військовими піснями». Пізніше тризни стали проводити і без реальних похорон, саме як змагання, де похоронне багаття з небіжчиком замінювався спалюванням опудала. Спалювання опудал проходило в будь-які часи року, але серед цих святкувань особливе місце займало свято Івана Купали, що проводилося в найдовший літній день. Запалювання вогнища або опудала та кругові танці навколо полум'я супроводжувалися найрізноманітнішими формами боротьби, кінних «ристаний» та іншими змагальними вправами. Перемога була дуже почесною. А про того, хто програв говорить прислів'я: «На Івана Купала кого поб'ють, тому пропало! Найкращих наречених тому, хто програв, їх не бачити, та й весіллі його довго не бувати».

Великі змагання древніх іменувалися ігрищами і проводилися на честь язичницьких богів - Перуна, Сварога, Волоса. Для розуміння їх місця і ролі в житті древніх слов'ян звернемося до найважливішого літературним пам'ятником, в якому вже знайшла відображення церковна (християнська) ідеологія, - до «Повісті временних літ» (XI століття), точніше, до її сторінкам, присвяченим народної фізичної культури. З цього безцінного джерела російської історії, автором якого був літописець-письменник, чернець Києво-Печерського монастиря Нестор, ми дізнаємося про широке поширення в докиївській і Київської Русі народних ігор та фізичних вправ, їх величезної популярності. Літописець свідчить про те, що проводилися ігри між селами: «сходити на ігрища, на танці і всі бісівські пісні й умикали собі дружин за взаємною згодою, мали ж по дві або три дружини». Ігрища слов'ян, як і давньогрецькі Олімпійські ігри, присвячувалися поганським богам, носили релігійний характер. Хто знає, можливо за своїми масштабами і соціальної значущості ці змагання, видовища, що збирали юрби народу, не поступалися античним Олімпійським іграм?! Але з упевненістю можна сказати, що соціальна значимість їх була досить вагомою. У літописі зазначається одна з соціальних ролей стародавніх слов'янських видовищ, що складалася в «умикання» дружин. Треба думати, що цього права удостоювалися в першу чергу переможці змагань. Торкаючись цього питання, В. О. Ключевський вважає, що це служило взаємному зближенню родів, одним із засобів якого був шлюб. Говорячи про ігрища між селами,
В. Ключевський пише: «Ці села - родинні селища, що розрослися з окремих дворів, якими розселялися східні слов'яни. На іграх між селами викрадали наречених з чужих сіл, тобто родин, які не поступалися їм добровільно при недостатній кількості їх унаслідок панування багатоженства». Таким чином, ігрища служили згуртуванню слов'янських родин. Очевидно, вони виконували й інші соціальні функції: сприяючи розвитку фізичних і морально-вольових якостей, вони відігравали важливу роль у підготовці молодого покоління до трудової та військової діяльності.

Розрізнені джерела дають можливість скласти уявлення про види фізичних вправ, що демонструвалися на цих змаганнях. Це біг наввипередки, стрибки через багаття, метання різних предметів, забіг на гору, стрибки з обриву у воду, стрільба з лука, кінні перегони, кулачний бій, кийові бої, лазання по оголеному стовбурі дерева, а також ігри, танці, акробатичні вправи скоморохів. Малося й місце проведення змагань - «чисте поле». Ігрища заклали основи народних традицій фізичного виховання.

Відомості про ігри-видовища у слов'ян дозволяють глибше осмислити особливості фізичної культури народу в наступні епохи, а також зрозуміти витоки, коріння, звідки бере початок любов сучасної людини до спортивних видовищ, найпопулярніших в світі.

 

Деметер Г.С. Нариси з історії вітчизняної фізичної культури та олімпійського руху

 

      

Зовсім недавно спортивна громадськість нашої країни урочисто відзначила 85-літній ювілей товариства «Динамо» - зачинателя й генератора фізкультурно-спортивного руху в Україні. І ось набігає нова дата: цієї осені виповнюється 88 - річниця (31.10.2012). Що й казати: поважний вік! Проте динамівці сповнені молодечого запалу та прагнуть і в цьому віці сміло штурмувати найвищі спортивні вершини, невтомно дбати про динамівський гарт працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та членів їх родин.

 

Створення першого відомчого спортивного товариства 

 

Існує офіційна версія: динамівське товариство було створене навесні 1923 року за ініціативою народного комісара внутрішніх справ Фелікса Дзержинського. І це відповідає дійсності. «Залізний» Фелікс дуже хотів, щоб всі спортивні гуртки та секції, що існували в той час на базі ГПУ (головного політичного управління), були об'єднані в єдину організовану структуру. За завданням Дзержинського керівництво ГПУ Московського округу приступило до розробки проекту по створенню першого в країні відомчого спортивного товариства.

За переказами, холодним лютневим вечором 1923 п'ять столичних чекістів зібралися в будівлі ГПУ в Протопопівському провулку. Вірніше, це зараз він називається Протопопівським, а до цього був безбожним. Варто вийти з фойє станції метро «Проспект Миру» (кільцевий), повернути праворуч, і ви - в тому місці, де понад вісімдесят років тому замислювалося «Динамо». П'ятірка чекістів засідала всю ніч за чаркою чаю. До ранку було прийнято рішення про проект суспільства, яке повинне розвивати десятки видів спорту, в тому числі і футбол. Але виникла суперечка, як назвати нову організацію. Хтось запропонував «Сила»! Інший - «Чекіст». Варіантів було багато. Нарешті Недоля-Гончаренко,1897р.н.(український письменник) вигукнув: «Давайте назвемо наше суспільство словом« Динамо »! Коротко і красиво!» Слівце в ту пору було модним і на слуху. Але суть справи в тому, що цей начальник політвідділу в юності працював на заводі «Динамо», який розташовувався в районі нинішнього стадіону «Торпедо».

 

Через кілька днів сам Дзержинський схвалив проект суспільства і його статут, а на 18 квітня було призначено установчі збори. Воно відбулося в цирку на Луб'янці. Правда, за деякими даними, установчих зборів було декілька, але точкою відліку прийнято вважати саме те, що відбулося в цирку. У залі був аншлаг. Програму нового суспільства прийняли одноголосно, зате довго сперечалися з приводу назви команди. Не всім подобалося слово «Динамо». Але в підсумку Недоля-Гончаренко і його товариші відстояли свою задумку. Динамівцям було виділено приміщення на Луб'янці, 13. До революції там знаходився магазин оптики купця Триндіна.

 

Лише в 1932 році почесний динамівець, заслужений рибалка і мисливець, а за сумісництвом головний пролетарський письменник Максим Горький таки сформулював те, що, на його думку, означає «Динамо». Саме йому належить, як би зараз сказали, авторство динамівського слогану. Одного разу в інтерв'ю газеті «Динамівець напоготові» Горький заявив: «Як відомо, «дина» по-грецьки означає «сила». А «динаміка» - це рух. Виходить, що «Динамо» - це сила в русі!».

Першим головою Ради «Динамо» в той же день було обрано Йосипа Уншліхта. Його заступником став Уралець. Керівником секції футболу був призначений особистий секретар Дзержинського Веніамін Герсон. Цей латиський революціонер зовні був дуже схожий на Лаврентія Берію. У «Динамо» він працював на громадських засадах, одночасно виконуючи функції і керівника, і начальника футбольної команди. У 1938 році, після арешту Генріха Ягоди, Герсон буде арештований за підозрою в участі в так званому алмазному справі, а потім і розстріляний.

Динамівський літопис. Олександр КОЧЕТКОВ

 

Історія утворення Всеукраїнського Товариства "Динамо"

 Від авторів

          Готуючи рукопис книжки "Динамо" України: віхи історії", автори послуговувались фондами Державного архіву урядових установ України, публікаціями в пресі, окремими виданнями, а також історичними розвідками обласних рад "Динамо". З усього розмаїття назбираних матеріалів автори намагалися обережно визернити найістотніше, найцікавіше, найцінніше, — те, що в якійсь мірі відтворює генний фонд фізкультурно-спортивного товариства "Динамо".

          У пошуках і доборі фактів, прізвищ, подій нам безкорисливо надавали дійову допомогу громадські добровольці, динамівці-ветерани, журналісти, зокрема, такі з них, як І.В.Терпелюк, О.І.Близнюков, В.О. Звьоздочкін, В.І.Хребтов, В.Б.Страшевич, В.В.Драга, Ю.І.Грот, Г.О.Птиця. Якнайсердечніше дякуємо їм, а також усім тим, хто сприяв виходу в світ цієї книжки. Сподіваємось, що завдяки спільним зусиллям ми збережемо все добре, потрібне, цінне, що здобули й передали нам у спадок попередні покоління, що вже ближчим часом надолужимо прогаяне, зашануємо фамільне динамівське дерево.

          Принагідно нагадаємо, що до 70-тиліття товариства вийшла друком книжка І.Федоренка "Це славне ім'я — "Динамо". В ній оглянуто шлях, який проторували динамівці за сімдесят років свого існування. Тому цілком логічно, що в пропонованій книжці зроблено певний акцент на життєдіяльність товариства за останні п'ять років — від ювілею до ювілею.

             І насамкінець бажаємо вам, шановний читачу, здійснити разом з нами подорож у далеке й близьке минуле славнозвісного "Динамо". Плекаємо надію, що вона поновить у нашій пам'яті найяскравіші сторінки зі славетної історії товариства. А якщо ви, зустрівшись зблизька зі своїми давніми й теперішніми динамівськими кумирами, зробите для себе хоч якісь відкриття, автори вважатимуть, що їм пощастило виконати свій громадсь­кий обов'язок, досягти своєї мети.

 

Розгін 

            Як же починалося товариство? За незвичайно тяжких обставин, у тяжких муках. У ті далекі похмурі роки благословенна українська земля все ще стогнала від зяючих глибоких ран, завданих їй страхітливими війнами та жорстокими протиборствами. І все ж попри всі бідування «немовля», яке охрестили славним ім’ям «Динамо», - народилося. Це сталося 31 жовтня 1924 року на установчій конференції делегатів органів міліції, ГПУ, прикордонних та внутрішніх військ, які зібралися в  м. Харкові – тодішній столиці республіки. На конференції було схвалено наказ чотирьох правоохоронних органів, затверджено Положення та Статут товариства (копії документів №1, №2, №3, якими воно започатковано, експонуються в музейній експозиції ФСТ «Динамо» України). До речі, зауважимо: «Динамо» - єдине товариство, яке від дня народження й дотепер свято зберігає своє ім’я.

                         Цей історичний факт задокументовано і в державних архівах, і в органах масової інформації, і в народній пам’яті: динамівці, й передусім харків’яни, першими розпочали в двадцяті роки створювати в республіці різні осередки та спортивні гуртки. Вони появилися на заводах, фабриках, у селах, навчальних закладах. Згодом, коли всі об’єдналися під динамівським прапором, ще більше посилили матеріальну й моральну допомогу своїм підшефним друзям: будували найпростіші спортивні споруди, дарували їм обладнання, інвентар, одяг, взуття, готували громадських інструкторів та суддів зі спорту.

           Так, взявши шефство над харківським заводом «Серп і молот», динамівські активісти створили в його цехах гуртки фізкультури, організували в них регулярне проведення фізкультпаузи, постійно-діючий семінар з підвищення кваліфікації громадських інструкторів та суддів зі спорту, надавали безоплатно заводчанам свої бази для тренувань і змагань.

          Тодішня українська преса: газети «Пролетарій», «Комсомолець України», «Динамівець України» регулярно інформувала читачів про шефську діяльність динамівців Харківщини, Київщини, а також в ряді районів Полтавської, Одеської, Херсонської, Житомирської, Чернігівської та інших областей.

           Вражає енергійність й цілеспрямованість з якими розгортали динамівський рух харків’яни. Вже через кілька місяців після обрання правління харківського "Динамо" його стрілецька секція налічувала 500(!) членів, гімнастична - 140 i т. ін. За перші чотири роки було підготовлено 70 водіїв автомашин i мотоциклів. До свого п’ятиліття харківська організація мала вже власну ескадрилію з 12 літаків, аеродром, кінну школу, солідний автомотопарк.

           Перші спортивні майданчики з'явилися навколо клубу ім. Iллiча на Раднаркомiвськiй вулиці, поблизу провідного спортклубу - ДПУ УРСР та Харківського обласного відділу ДПУ. Тут тренувалися й змагалися волейболісти, гандболісти, городошники, стрільці. Взимку на цій території заливали ковзанку. Згодом збудували спортзал для занять спортивною гімнастикою, дзюдо, волейболом. Ці найперші споруди обслуговували передусім оперативних працівників.

       Невдовзі ініціативу харків’ян активно підтримали кияни, вінничани, луганчани, одесити, житомиряни, донеччани, чернiгiвчани - майже всі регіони республіки. Ще до утворення київської ради "Динамо" працівники правоохоронних органів, об'єднані на той час у різні спортивні гуртки, секції, звели на території кафе-шантана "Шаге-де-флер" (нині тут стадіон "Динамо") справжній спортивний комплекс: футбольне поле, гімнастичне містечко, баскетбольний, гандбольний, волейбольний, майданчики, повітку для борців; обладнали по вулиці Левашовськiй (тепер Шовковична) спортивний зал, у якому по черзі тренувалися гімнасти, волейболісти, борці.

             Як i харків’яни, київські динамівці здійснювали велику шефську роботу. Вони всіляко сприяли розгортанню фізкультурно-спортивної діяльності на київських заводах, у селах, серед учнівської i студентської молоді. Наприклад, на заводі "Більшовик" збудували стрілецький тир, створили в цехах фiзкультурнi осередки, постачали їх інвентарем, влаштовували із заводчанами товариські зустрiчi з різних видів спорту.

          Всебічну, безкорисливу й дійову допомогу надавали динамівці селам Київщини, зокрема Броварського району: працювали на колгоспних ланах, збирали врожай, доставляли його в зерносховища. В окремих районах кінні секції допомагали тягловою силою. Під час "Естафети врожаю" 1933р. динамівські бригади відремонтували 4 сільськогосподарські машини, брали участь в будівництві дитячих ясел тощо. Між іншим, в той час під шефським динамівським крилом у республіці перебували 1730 колгоспів, радгоспів, МТС, у яких створили 625 первинних колективів фізкультури, до яких прилучилися понад 10 тис. селян.

           Навесні 1924 р. (за 8 місяців до офіційного створення "Динамо") у м. Вiнницi було створено спортивний осередок, до якого увійшло 53 працівники Подільського губвідділу та особливого вiддiлy 17-24-26 ОДПУ. Тут культивували такі види спорту, як стрільба, боротьба, футбол, бокс, спортивна гімнастика, легка атлетика. Футболicти брали участь у змаганнях на першicть України, а в решті видів спорту виступали на першicть міста. Через 2 роки, 11 грудня 1926р. вже відбулися засновницькі збори працівників правоохоронних органів, які юридично оформили створення на Вiнниччинi товариства "Динамо". Так само, як харків’яни й кияни, вінницькі динамівці подбали про будівництво спортивних споруд. Ними було зведено затишній стадіон для футболістів, водну станцію, стрілецький тир, обладнано конюшню і придбано 8 верхових коней; перетворено занедбаний динамівський сад в улюблене місце для спортивних розваг: обладнано 2 тенісних корти, 2 волейбольних майданчики, яму для стрибків у довжину, вкопано стовп для гігантських кроків тощо. 

           Наслідуючи приклад харкiв'ян i киян, вiнницькi динамiвцi активно допомагали місцевим школам i особливо сільським активістам впроваджувати в повсякденний побут фізичну культуру i спорт.

Обласна газета «Молодой большевик» (сiчень 1934р.) писала: «Силами обласної організації «Динамо» в шести колгоспах області створено колективи фізкультури. Так, селу Ксаверівка передано бiблiотеку, спортивний інвентар, 5 пар лиж, 12 пар ковзанів з черевиками тощо».

           У такому ж темпі i в таких же поки що скромних обсягах спинався на ноги, роблячи перші кроки, динамівський рух у всіх інших краях республіки.

Луганські динамiвцi попервах тренувалися в спортивних клубах «Сокол», «Металлист», залiзничникiв тощо. Потім на громадських засадах повсюдно обладнали найпростiшi майданчики для irop, стрілецький тир, гiмнастичнi мicтечка, а згодом збудували i стадіон «Динамо», який став центром фізичного гартування, фахової виучки, вдосконалення спортивної майстерності. «В підвальному примiщеннi клубу будiвельникiв, – згадує луганський ветеран – динамiвець П.Г. Тищенко, – група завзятих динамівських фiзкультурникiв обладнала спортивний зал, де займалися боротьбою, важкою атлетикою, настільним тенісом. А вечорами тут тренувалися стрiльцi».

           Житомирське повітове відділення Всевобуча ще в 1923-1925рр. створило стрiлецько-спортивнi клуби в таких містах, як Коростень, Овруч, Новоград-Волинський, в яких сравжнiми господарями були динамiвськi спортсмени; запорiзькi динамiвцi спорудили на розi вулиць Лепіка та Жуковського спортивний комплекс: тенісні корти, майданчик для гри в гандбол (а взимку - в хокей), 25-тиметровий стрілецький тир, гімнастичне містечко, де регулярно тренувалися по над 3 тис. динамiвцiв; у Дніпропетровську, на високому правому березі Дніпра, мicцевi динамiвцi звели в двадцяті роки стадіон «Динамо»: футбольне поле з біговими доріжками, майданчики для спортивних irop, сектори для легкоалетiв i велосипедистів, а взимку - центр ковзанярського й лижного спорту та ін.

           Долаючи неймовiрнi труднощі, українські динамiвцi всіляко прагнули прищепити стійкий смак, пробудити повсюдний інтерес до фiзичної культури та спорту. Заради цього вони здійснили безліч широкомасштабних заходів, до яких була прикута увага вciєї країни.

           Ti ж вінничани, наприклад, підготували i провели сільську зіркову естафету, в якій взяли участь понад 150 лижників та кiннотникiв. Пiд час лижно-кiнного пробiгy за маршрутом Вiнниця-Київ (225 км) динамiвцi зупинялися в 20 селах, де обмінювалися досвідом з органiзацiї масово-оздоровчої та оборонно-оперативної роботи. А водночас з ними торували шляхи-дороги: динамiвцi Бердичева - за маршрутом Макiвка-Корделiвка; проскурiвськi динамiвцi - Меджибок-Литин-Ксаверiвка; динамiвцi з Тульчина - Брацлав- Немирiв- Вороновиця... I всі цi маршрути сходилися у Вiнницi –  обласному центрі. I скрізь на своєму шляху динамiвцi запалювали вогник цiкавостi до зимових видів спорту.

           О тій же порі цікаво пройшов кінний пробіг динамівок-дружин командирів Харкiвської прикордонної школи за маршрутом Xapkiв-Київ-Мiнськ-Москва. Республiканськi й центральні газети докладно освітлювали цей пам'ятний унікальний пробіг мужнix i вправних бойових подруг харківських прикордонників.

            Динамiвцi завжди приділяли велику увагу розвитку оборонних видiв спорту. На початку 1930р. журнал «Динамо» надрукував цікавий лист заслуженого чекіста Саєнка: «Вношу 15 карбованців на побудову літака «Динамiвець України». Закликаю стару чекicтську гвардiю наслiдyвати мій приклад». А в груднi цього ж року читачi «Динамiвця України» дізналися про те, що «... чекісти-динамiвцi подарували країні два бойових літака, збудованих на добровiльнi внески членів товариства».

           Слід сказати, що авiапарашутна секцiя «Динамо», реорганiзована потiм в аероклуб, підготувала без відриву від основної роботи багато квалiфiкованих льотчиків, які під час війни показали зразки хоробрості й мужності. Тривалий час у довоєнні роки цією секцією керував Микола Остряков. У роки війни генерал М. Остряков командував вiйськово-повiтряними силами Чорноморського флоту. Загинув у повітряному бою над Севастополем. Йому присвоєно високе звання Героя Радянського Союзу. В місті-герої, за яке М. Остряков віддав свое життя, йому споруджено обелicк, його iмeнeм названо проспект.

Варто нагадати, що початок тридцятих років українськіi динамiвцi вiдзначили великимии авiацiйними перельотами i повiтряними святами. Їx започаткував навчальний полiт за маршрутом Харків-Одеса-Київ-Харкгв. Невдовзi динамiвцi подолали на лiтаках відстань по лiнi1 Київ-Севастополь-Донецьк-Дніпропетровськ завдовжки в 2400 км. Та найвищим досягненням динамiвських пiлотiв став перелiт трьох лiтакiв "Р-5" за маршрутом Київ-Памiр улiтку 1935р. Попри. всі труднощi, вони успiшно подолали 6 тис.км. Коли пілоти Ворончук, Письменний i Семенов повернулися додому, їх палко привітали керiвники i весь народ республіки. Уряд країни нагородив їх орденами.

           У тридцятi роки дедалi бiльших обертiв набирав велосипедний спорт. У динамiвських органiзацiях Харкова, Києва, Одеси, Запорiжжя та iнших великих міст республiки регулярно відбуваються велокроси, гонки на шосе й треку. Вдало виступали велосипедисти Укрради «Динамо» на республiканських i всесоюзних змаганнях.

           I ось – перша епохальна подія в житті динамівських велосипедистів. Про її повідомила 16 травня 1935р. республiканська газета «Комсомолець Укратни» під символічною назвою – «Biд Чорного моря до Тихого океану». В публiкацi1 йшлося про старт великого велопробiгy за маршрутом Одеса-Бладивосток. Иого очолив палкий ентузіаст цього виду спорту Іван Гриценко. «Готувалися до пробiгу грунтовно, - згадував він на шпальтах тієї ж газети, – Всього пройшли 15,5 тис.кiлометрiв через Київ-Харкiв-Москву-Казань-Свердловськ-Омськ-Новосибiрськ-Iркутськ-Чiту-Хабаровськ. Цей велетенський шлях, не всипаний трояндами, здолали за 135 ходових днів. У дорозi мали багато цiкавих зустрiчей з населенням міст i сiл. Пропагували велоспорт серед робiтникiв i колгоспникiв. Налагоджували зв'язок з мicцевими органiзацiями «Динамо».

Відзначивши велике агiтацiйне й оборонне значення пробiгy, уряд країни нагородив його вiдважних учасникiв київських динамiвцiв I. Гриценка (командир), Ф. Ганапольського, С.Овчарова, М.Погрiбного тa одесита М. Рибальченка орденами «Знак пошани». Їм також вручили й другу високу нагороду - нагрудний знак «Почесний чекiст».

           Та неабияк вразила сучасникiв i хвилюе ще й дотепер i нашу уяву своєю грандiознicтю друга подiя безприкладний велопробiг вздовж кордонiв СРСР п’ятьох смiливцiв-динамiвцiв: Липи Мусiйовича Людмирського (командир), Василя Тихоновича Шубiна, Володимира Тимофiйовича Тимофеева, Твана Олексiйовича Радевича, Вiктора Харитоновича Морева. Стартувавши 15 лютого 1936р. в Києві, динамiвцi-прикордонники здолали понад 30 тис.км. Скрiзь, де пролягала траса, вони щедро сiяли добiрнi зерна «доброго, світлого, розумного» i скрiзь їх зустрiчали як вiдважних посланцiв України, 1 на грудях цієї вiдважноi п’ятiрки так само засяяли урядовi нагороди.

           Не можна обминути ще одну подію, яку вписали динамiвцi, працiвники мiлiції м. Миколаева - M. Кypaкiн, Д. Мисаренко, В. Кушнарьов, М. Овсянников, Я. Спориш, М. Топчiй i М. Тупилевич в золотий лiтопис товариства. В травні 1936р. «семеро смiливих» рушили у воєнізований шлюпочний поxiд морями й рiчками країни. Маршрут Миколаїв-Москва учасники походу пройшли без жодноi аварії, виявивши при цьому численнi зразки витривалостi, стiйкостi й мужностi.

Ось такими були першi кроки. Таким був розгiн динамiвцiв у майбутнє, в яке вони заглядали смiливо i впевнено. 

 

Без дотацій

           З перших днів свого існування динамівці усвідомили, що не мають права йти до держави з простягнутою рукою, просити в неї навіть абищицю на становлення й розвиток товариства. Вони добре розуміли, що республіка щодуху напружує зусилля, аби покінчити з руйновищами, заподіяними війнами та братовбивчими герцями, аби хоч потроху поліпшувати життя зубожілого народу.

           Отож як бути? Де знайти джерела фінансування? Членських внесків, прибутків від спортивних споруд і крамниць явно не вистачало, щоб задовольнити дедалі зростаючі потреби. Декотрі пропонували все-таки звернутися до уряду по допомогу, інші — розпустити товариство. Та взяв гору здоровий глузд: не до лиця динамівцям бути утриманцями держави, в кишенях якої гуляв вітер. У пошуках коштів вони поклали собі зосередити всі зусилля й реальні можливості на розгортання господарської діяльності. Так виникла ідея: створити власну промисловість, надавши їй, так би мовити, спортивне спрямування. І вони вдихнули свіжий струмінь у зачахлі, до того ж здебільшого примітивні фабрики, майстерні, полишені хазяями під канонадний гуркіт громадянської війни. В рядах динамівців знайшлися і досвідчені фахівці, і вмілі робочі руки, що прагли мирної праці, праці на благо товариства. І незабаром призабуті підприємства розширили, вдосконалили технологію виробництв, урізноманітнили асортимент продукції. Одне слово, в затіяну справу вклали багато енергії, кмітливості, наполегливості. Робили все для того, щоб підприємства стали рентабельними, підвищували продуктивність праці, давали товариству такий прибуток, який би став надійним, постійно діючим джерелом його життєдіяльності. Отак і почали з’являтися динамівські фабрики й заводи.

           Луганчани, наприклад, попервах відродили приватну майстерню, замінили в ній обладнання й налагодили виробництво спортивного інвентаря. Покупці високо поцінували його якість і найменування, тому по якомусь часі луганчани створили на базі цієї майстерні завод спортметаловиробів. Подібну метаморфозу пережили Харківська та Запорізька швейні фабрики. Спершу на базі райпромкомбінату запоріжці відкрили цех масового шиття, а потім перетворили у фабрику й почали шити костюми для дзюдоїстів, каратистів, рибалок і т.ін. В двадцяті-тридцяті роки на місці харківської кустарної фабрики по виробництву панчох та швецьких ниток спорудили цілком сучасне підприємство по виготовленню різноманітного спортивного одягу.

           Постійне нарощування потужностей промислових підприємств, розширення номенклатури товарів, підвищення їхньої якості сприяли швидкому розширенню мережі крамниць спорттоварів. А все це, звісна річ, мов щедрий дощ на спраглу землю, благодійно вплинуло на подальший розквіт товариства.

У повоєнний період “Динамо” досить швидко поновило, реконструювало, а подекуди й збудувало нові промислові підприємства.

Інженерно-технічні працівники, робітники і службовці наших підприємств звершили трудовий подвиг: уже з початку п’ятдесятих років динамівська промислова машина запрацювала на повну потужність. Завдяки їхнім енергійним пошукам, винаходам, раціоналізаціям, сумлінному ставленню до роботи було впроваджено у виробництво багато нових технологій, форм і методів роботи, значно підвищено продуктивність праці. Так, у 1950р. Дніпропетровський промкомбінат виконав річний план на 103%, Луганський — на 127, Харківський — на 113, Львівська лижна фабрика — на 125. У такому ж ритмі працювала й решта підприємств. Завдяки успішному розвитку господарсько-фінансової діяльності вже в п’ятдесяті роки товариство знову відмовилося од дотацій і почало функціонувати на власні кошти.

           На динамівських фабриках і заводах зросла велика плеяда досвідчених, кмітливих і, сказати б, рухливих керівників, які, як кажуть у народі, навчилися тримати ніс по вітру, спрямовувати енергію трудящих у правильне русло, талановитих винахідників, раціоналізаторів, сумлінних і вправних трударів. Добру пам’ять залишили по собі В.Ф. Ведринська (директор Харківської трикотажної фабрики), І.І. Мухомор (директор Луганського експериментального заводу спортивних металовиробів), А.О. Рябокінь (директор Херсонської фабрики швейних спортвиробів); багато років плідно працювали М.І. Гавриш (директор Вінницької трикотажної фабрики), І.Д. Романенко (директор Дніпропетровського експериментального заводу спортметаловиробів), М.Я. Моргун (директор Новомлинської фабрики спортвиробів). Вони показували приклад вмілого керівництва, надихали, винахідливо стимулювали свої колективи на високі трудові звершення.

          Вагомий внесок у підвищення продуктивності праці зробили десятки й сотні винахідників, раціоналізаторів, майстрів, робітників. Згадаймо хоча б таких, як харківські швачки О.К. Брусинцова, Н.М. Брус, І.О. Леміш, Н.Ф.Ходун, інженерно-технічні працівники К.П. Свячева, А.С.Сердюк, Н.Г. Портола, В.І. Калашник; львівські майстри Мединський, Задорожний, Бортатинський, Шох; передовики-луганчани Червинський (токар), Тимченко, Герус (фрезерувальники), Мусієнко, Поплавський (ковалі), Прокопенко (маляр) та багато інших.

          Ви, певно, звернули увагу на те, що в наведеному прикладі виконання річного плану за 1950р. найбільший процент “видали на гора” динамівці із шахтарського краю: їхній доблесний труд увінчала найвища цифра — 127 відсотків. І це не випадково. На той час луганську марку високо цінували і фахівці, і спортсмени. Вироби Луганського заводу “Спортінвентар” — рапіри, шпаги, клинки, штанги, еспандери, стрибкові жердини, гантелі, автоматичні вудки, гімнастичні обручі тощо — мали неабияку популярність і на внутрішньому ринку і за рубежем. І найбільшу — фехтувальна зброя і обгумовані штанги. Контейнери з луганським інвентарем йшли на Кубу, в Англію, Німеччину, Іран, Прибалтику, Казахстан, Молдавію і в сотні інших адресатів тодішнього СРСР. До речі, цього, 1950р., луганчани виготовили 2,5 тис. штанг, близько 26 тис. рапір, шпаг і 32 тис. запасних клинків до них, 17 тис. електрорапір та електрошпаг і 20 тис. запасних клинків до них, 46 тис. стрибкових жердин, 60 тис. гімнастичних обручів та еспандерів.

          Таким розмаїтим і, щиро кажучи, завидним був “репертуар” Луганського експериментального заводу спортивних металовиробів. І недаремно його вважали на той час одним з найкращих і в “Динамо”, і на Луганщині. В значній мірі це пояснюється тим, що тут згуртувався дружний, бойковитий трудовий колектив, більшість членів якого працювали по десять і більше років. А також вмілим керівництвом, на жаль, уже покійного директора Івана Івановича Мухомора — загального улюбленця динамівців.

Як же працюють нині наші підприємства? Як склалася їхня доля в незвичних умовах тривалої економічної скрути, що тримає поки що в своїх лещатах нашу молоду країну на зламі історичних епох?

          Сьогодні Центральна рада ФСТ “Динамо” має досить розвинену виробничу базу. Вона складається з 20- ти промислових підприємств, спеціалізованих на виготовленні швейної і трикотажної продукції, спортивного інвентаря та виробів з дерева, кераміки, металу й пластмаси. Однак через незалежні від товариства обставини вони, як і більшість підприємств країни, перебувають у важкому економічному стані. Постійне зростання рівня інфляції, високі ціни на енергоносії та сировину, низька купівельна спроможність населення спричинили різкий спад виробництва, призупинки декотрих підприємств.

          Центральна рада разом з керівниками підприємств постійно шукає шляхи, аби зберегти виробничі бази. Впроваджує прогресивні форми господарювання в умовах риночної економіки. Такі, наприклад, як: оренда, створення спільних підприємств з іноземним та вітчизняним капіталом, завантаження виробництв замовленнями правоохоронних органів та інших структур. Внаслідок наполегливих пошуків створено п’ять спільних підприємств: “Динамо” — Ентерпрайс” на базі Рожищанської, Запорізької, Луганської швейних фабрик та київського експериментального заводу “Динамо”, “Динамо-Інвест” на базі Львівської лижної фабрики, ЗАТ “Динамо”-Сілейр” — на базі Дніпропетровського експериментального заводу спортметаловиробів “Динамо”, Новомлинської фабрики спорттоварів та AT Луганський завод металовиробів “Динамо” на базі Луганського заводу спортметаловиробів. Уже набуто цінний, корисний досвід у роботі спільних підприємств. Це можна проілюструвати на прикладі дніпропетровського СП ЗАТ “Динамо”- Сілейр” (президент Підлубний О.С.). Тут завдяки енергійним і ефективним заходам керівництва впроваджено новітні технології, встановлено сучасне обладнання, які дають змогу виготовляти продукцію світового рівня. Все це плюс ентузіазм, уміння й бажання трудящих виготовляти продукцію найвищої якості забезпечує стабільну прибуткову діяльність підприємства та надходження коштів на фінансування статутної діяльності товариства.

          Нині підприємство випускає понад тридцять найменувань товарів, з них більше половини освоєні за останні п’ять років, налагоджено виробництво нових, нерідко унікальних видів продукції. За рахунок якості зросли її обсяги в грошовому еквіваленті в 3,5 раза, що дало змогу збільшити в 2,5 раза прибуток підприємства. Він іде передусім на вдосконалення обладнання, технологій, поліпшення якості продукції і, звичайно ж, поліпшення соціальних умов трудящих. Одним з пріоритетних спрямувань у діяльності підприємства є, безумовно, підтримка фізкультурно-спортивних організацій. У м. Дніпропетровську (житловий масив Тополь) завод спорудив на свої кошти “ДС-спортивний клуб”, у якому створено найоптимальніші умови для навчання й тренування юних динамівців. У ньому безплатно навчаються понад 300 місцевих підлітків, юнаків і юнок. Уже сьогодні серед вихованців клубу є срібні призери Кубку Європи з боротьби дзюдо, чемпіони світу з греко-римської боротьби та самбо серед юніорів.

          Отже, як бачимо, дніпропетровський корабель можна безпомилково сказати флагман динамівської промисловості, на чолі з його капітаном Олександром Софроновичем Підлубним, сміливо ввійшов у фарватер нової економічної формації і впевнено тримає курс у своє майбутнє.

          Непогано, як на наш погляд, зорієнтувалося в нових умовах господарювання Вінницьке експериментальне виробничо-спортивне підприємство (директор О.І. Антошко). Риночна модель відносин примусила вінничан вийти на зовнішній ринок і вкласти контракти з німецькою фірмою “Лего” на виготовлення швейних виробів. Впровадження новітніх технологій і сучасного обладнання створило умови, за яких досягнуто кардинальних змін у підвищенні технологічного рівня виробництва, його обсягів і відповідно збільшення кількості робочих місць (на 300 одиниць), випуску високоякісної продукції.

          Заслуговує на увагу робота спільного підприємства AT Луганський завод металовиробів (голова правління — Ю.В. Березовський), засновниками якого є благодійні фонди сприяння правоохоронним органам “Щит” та соціальної реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, створених при УМВС Луганської області. Кооперація можливостей засновників дала змогу подолати на спільному підприємстві фінансові труднощі, збільшити обсяги й номенклатуру виробництва, забезпечити прибуткову діяльність виробництва і надати фінансову підтримку у вигляді дивідентів благодійним фондам і товариству.

           Стабільну роботу показує AT Харківська швейна фабрика. За останні роки воно збільшило обсяги виробництва, уникло скорочення чисельності робітників, інженерно-технічних працівників, працює прибутково. І в цьому чимала заслуга ініціативного, вмілого керівника — голови правління AT О.В.Клименка (до речі, позаштатного заступника голови облради “Динамо”). Він не тільки свято зберігає, а й зміцнює традиції, засновані свого часу його талановитою попередницею

В.Ф. Ведринською, плідно працює над тим, щоб як найефективніше використати виробничі потужності в Харкові, зберегти кадри, розширити номенклатуру продукції.

           Проте наведені приклади — поодинокі. Хоч як це гірко, але мусимо визнати, що більшість виробничих колективів і насамперед їхніх керівників (луганська швейна фабрика, донецька трикотажна фабрика, одеський експериментальний завод та ін.) розгубилися, не зорієнтувалися в умовах ринкової економіки, не вжили дійових заходів щодо забезпечення стабільної і ефективної роботи своїх підприємств і вони нині ледь-ледь жевріють.

          Отож цим, а також іншим невдахам, які з різних причин згорнули виробництво, треба брати приклад з дніпропетровців, харків’ян, вінничан, луганчан. Будемо сподіватися, що незабаром настане піднесення всієї економіки країни і, отже, наші підприємства набудуть другого дихання і вийдуть на широку дорогу до нового, ще більшого прогресу. І знову, як і раніше, фізкультурно-спортивне товариство “Динамо” заживе без державного дотування.

 

Спортивні плацдарми

           Одразу ж після народження товариства динамівці, закасавши рукава, впритул заходилися створювати матеріально-технічну базу, без якої, як вони правильно вважали, немислима жодна фізкультурно-спортивна робота. Щойно ви ознайомилися з динамівськими промисловими підприємствами, які протягом багатьох років повністю вдовольняли фінансово-матеріальні потреби “Динамо”. А перед цим коротко сказано, як, коли і де динамівці з великим ентузіазмом будували спортивні споруди, які на той час були їм до снаги. Та минав час, з року в рік підвищувалися класифікаційні вимоги до фізкультурників і спортсменів, дедалі вище піднімалася планка досягнень спортсменів як на всесоюзних, так і на світових спортивних аренах. Первісні спортивні споруди, зведені інколи поспіхом, вже не могли задовольнити зростаючі потреби фахівців, спортсменів, динамівського загалу. Отже, саме життя внесло до порядку денного завдання великої державної ваги: створити потужну, сучасну спортивну індустрію.

           І цього разу на правому фланзі опинилися харківські динамівці. На сьому річницю товариства вони урочисто відкрили найбільший тоді в республіці стадіон “Динамо” (його попервах називали всеукраїнським). Він являв собою великий спортивний комплекс, розташований на 20 гектарах у мальовничій лісопарковій зоні. Над центральним ядром височіли 15-титисячні трибуни, а побіч — запасне футбольне поле, 4 тенісних корта, волейбольні, гандбольні, баскетбольні майданчики, гімнастичне містечко, стрілецький тир, майданчики для скраклів і крокету і навіть, як підкреслив у червневому номері (1931р.) журнал “Физкультурник Украины”, “фізкультурний павільйон зі спортивними залами, спеціальною спортивною бібліотекою”. В репортажі під назвою “Прапор і досвід “Динамо” — вчать перемагати” згаданий журнал писав: “3 нагоди відкриття стадіону 4 червня відбулася загальна демонстрація харківських динамівців та фізкультурників, профспілкових організацій. А назавтра трудящі Харкова квапилися на стадіон “Динамо”. На свято прибуло понад 15 тис. чоловік. Про його відкриття сповістили фанфаристи. Під звуки духового оркестру на зеленому газоні і бігових доріжках продемонстрували масові фізичні вправи понад 5 тис. динамівців... А над стадіоном цієї миті під звуки гімну замайорів великий динамівський прапор”.

          На честь відкриття стадіону протягом п’яти днів тривали численні змагання з футболу, легкоатлетичного кросу, гандболу, баскетболу, тенісу, скраклів, велокросу, важкої атлетики тощо.

          Через три роки відбулося таке ж велике свято в Києві. В травні 1934р. київські динамівці приймали перших спортсменів і глядачів на першій великій спортивній будові в Києві — стадіоні “Динамо”, збудованому за проектом архітектора В.І. Безпалова. Його розташовано в центрі міста, в затишному куточку над Дніпром. На той час, крім центрального ядра (футбольне поле, бігові доріжки, сектори для метання, стрибків у висоту, довжину і з жердиною), були трибуни на 18 тис. місць, невеликий спортпавільйон з роздягальнями й душевими, спортзал, у якому тренувалися борці та важкоатлети, тенісні корти (після війни тут звели чудовий відкритий плавальний басейн з вишками для стрибків у воду, а також для тренувань і змагань ватерполістів).

          У довоєнні роки всі найбільші спортивні й масові заходи відбувалися саме тут, на цьому стадіоні-красені. Сюди дотепер полюбляють ходити кияни й гості столиці. Завжди охоче йдуть на навчання, тренування, змагання й просто відпочинок спортсмени, юні динамівці, члени груп здоров’я тощо.

          Через рік стала до ладу ще одна велика київська споруда: водно-веслувальна база на Трухановому острові, в Матвіївській затоці. Нині тут діють 4 елінга місткістю на 250-300 академічних човнів, байдарок, каное, майстерня по ремонту суден, готель на 200 місць та ін. Тоді ж ввели в експлуатацію викопаний у рекордні строки і гарно облаштований природний 50-тиметровий басейн та вишки для стрибків у воду. Його, між іншим, залюбки навідували не тільки динамівці, а й плавці всіх республік. Тут досить часто відбувалися республіканські, всесоюзні і навіть міжнародні змагання.

          Багато інших динамівських новобудов прикрасили міста і районні центри республіки. В повоєнний час їх було не тільки відроджено, а й капітально реконструйовано. Саме в ці роки матеріально-технічна база товариства не просто значно розширилася, зміцніла, а й набула чіткої структуризації, стала справді потужною, цілком сучасною спортивною індустрією.

          Нині для виконання статутних завдань товариство має понад 140 власних спортивних споруд. Серед них — 4 стадіона зі спортивними комплексами, 7 плавальних басейнів, 26 стрілецьких тирів, 64 спортивних зала, 2 гірськолижних комплекса, 28 спортивно-оздоровчих баз тощо. За рішенням Кабінету Міністрів України 7 унікальних спортивних комплексів внесено до списку головних навчально-спортивних баз олімпійської підготовки українських спортсменів: легкоатлетична та футбольна — в Кончі-Заспі (під Києвом), важкоатлетична та боротьби дзюдо — у Феодосії (Крим), лижних гонок та біатлону — на Сумщині, гірськолижного спорту — в смт. Славське на Львівщині, стрільби з луку — в Новій Каховці (Херсонська область), фехтування — київський Будинок фізкультури. Тут створено оптимальні умови для українських олімпійців і завжди радо зустрінуть їх.

          Незважаючи на сутужний фінансовий стан товариства, спортивні споруди діють з максимальною ефективністю і дедалі збільшують свою пропускну спроможність. Цьому в значній мірі сприяє те, що за останні п’ять років керівництво більшості обласних рад вжило ряд дійових заходів щодо розширення мережі, капітального ремонту та реконструкції спортивних споруд. Зокрема заслуговують на похвалу дії керівників Харківської (Ю.В. Олександров), Одеської (Л.П. Котляров), Львівської (В.Т. Мартинчик), Донецької (О.М. Найденко) обласних організацій. За цей період харківська обласна організація, накресливши чітку, конкретну програму відновлення занепалих спортивних об’єктів, зуміла капітально відремонтувати й реконструювати відкриті тенісні корти, критий легкоатлетичний манеж, легкоатлетичний стадіон, велотрек, тренажерний зал, закритий плавальний басейн, приміщення роздягалень для масового катання на ковзанах (у ньому, до речі, працює кафе). На всі названі роботи витрачено понад мільйон гривень (здебільшого за рахунок залучених коштів).

          Великий обсяг робіт здійснено в одеській організації відтоді, коли біля керма “Динамо” став енергійний, наполегливий і вмілий керівник Л.П. Котляров. З його ініціативи фахівці з НДІ “Гіпроград” обстежили все спортивне господарство. Вони визнали, наприклад, що плавальний басейн перебуває в аварійному стані. Під загрозою ліквідації опинилася СДЮДІОР з плавання, в якій працювало 14 тренерів і навчалося понад 300 дітей і підлітків.

          Було терміново розроблено докладний план першочергових завдань з капітального й поточного ремонту спортивних споруд. За кожним об’єктом закріпили колективи фізкультури, які мали виконати певний обсяг робіт. Звернулися за спонсорською допомогою до ряду підприємств, які посприяли хто коштами, хто механізмами, матеріалами, фахівцями, а хто й виконав ремонтні" роботи. Втрутилися також обласні організації, зменшили, наприклад, комунальний тягар за теплоенергію тощо. До відродження матеріально- технічної бази, оновлення спортивного обладнання, інвентаря залучили всіх працівників облради, тренерів, спортсменів,; працівників правоохоронних органів, військовослужбовців.

          Уже за перші два роки (1995— 1996рр.) вдалося виконати передбачені програмою роботи на суму в 600 тис. гривень. На всіх спортивних спорудах відремонтовано покрівлю, замінено понад тисячу погонних метрів труб водо- і теплопостачання, заново виготовлено і обладнано систему водоочищення, налагоджено автономний підігрівач води, систему вентиляції, підвісну стелю, відремонтовано душеві, роздягальні, туалети та інші підсобні приміщення басейну. Виконано берегоукріплювальні роботи на водній станції, зроблено капітальний ремонт у залі боротьби, тренажерних залах, готелю, гуртожитку.

          Відремонтовано і укомплектовано всім необхідним інвентарем і обладнанням стадіон зі спорткомплексом. За відзивами збірної команди легкоатлетів країни одеський стадіон “Динамо” — один з найкращих на Україні. Його принадний мікроклімат зумовлений тим, що він розташований на березі моря. Саме тут, на цьому стадіоні, навчалися, гартували дух і тіло такі визначні спортсмени, як Валентина та Микола Авілови, Юрій Білоног, Віталій Сидоров, Яків Железняк та багато інших.

До дня ювілею одеські спортивні та допоміжні споруди працюють у високому, напруженому ритмі. І з погляду технічного стану, і з погляду наповнення економічної раціональності. Одне слово,' одеська організація має нині оновлене спортивне лице.

          Можна навести багато фактів, які красномовно свідчать про самовідданих працівників спортивних споруд — скромних, не завжди, ніде правди діти, помітних, але і завжди привітних і завжди надійних помічників тренерів, спортсменів, юних динамівців, фізкультурників. Донедавна, наприклад, після пожежної руйнації стирчав страхітливий скелет колишнього донецького Палацу спорту “Динамо”. А нині завдяки великим зусиллям, винахідливості, наполегливості донецьких динамівців цей палац, капітально відремонтований і реконструйований, милує око донеччан. В ньому створено чудові умови для навчання й тренування плавців і гімнастів. Саме звідси почали свій високий лет уславлена гімнастка Лілія

Подкопаєва і майстер міжнародного класу, неодноразовий чемпіон країни з плавання Валентин Партика. Дедалі голосніше заявляють про себе такі перспективні плавці, як Н. Бешевлі, І. Щеглова, Є. Плугатаренко, Р. Симоненко, О. Кузьмін.

          Доброї слави зажили такі спортивні споруди, як харківський легкоатлетичний манеж, нове львівське стрільбище, гірськолижна база в Славському (на Львівщині), новокаховська навчально-спортивна база для стрільби з лука, феодосійська навчально-спортивна база, херсонська водно-веслувальна база, сумський полігон для біатлоністів та лижних гонщиків і т.ін. Тут похазяйському дбають про належний стан матеріально-технічної бази, ефективну експлуатацію спортивних споруд.

          Отже, як бачимо, “Динамо” України будує свою роботу на цілком надійних, облаштованих сучасним обладнанням і інвентарем спортивних плацдармах. На них успішно загартовують своє здоров’я близько 300 тис. динамівців, вдосконалюють свою майстерність понад 30 тис. спортсменів. Поруч з ними, переймаючи досвід майстрів, навчаються й тренуються в 30 дитячо-юнацьких школах близько 10 тис. юних динамівців. Завдяки плідній творчій співпраці досвідчених фахівців (у системі “Динамо” працюють майже 530 штатних тренерів) та працівників спортивних споруд, де плекають і здоров’я, і фахову виучку і спортивну майстерність, динамівці з року в рік примножують славу України. І нема сумніву в тому, що вони віддадуть усі свої сили, вміння, досвід благородній і великій меті: зміцнювати здоров’я людей, всіляко сприяти вдосконаленню фахових навичок працівників правоохоронних органів та майстерності спортсменів.

 

2 стр. >>> 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» Федерація сучас...

» Національний ол...

» Спортивний комі...

» Федерація біатл...

» Міністерство мо...

 
 

» Чемпіон

» Волейбол в Укра...

» Sport analytic

» Національний ко...

» Федерація легк...